Lưu trữ Danh mục: THÀNH PHẦN MỸ PHẨM SWHITE

THÀNH PHẦN KEM BODY CỐT SWHITE KÍCH TRẮNG DA

kem body cốt swhite dưỡng da

Tìm kiếm dưới đây để khám phá những lợi ích của tất cả các thành phần tự nhiên trong sản phẩm kem swhite body cốt của Shynh Beauty. Thành phần của Kem Body cốt Swhite kích trắng da gồm có những thành phần sau: Vaseline, Parafinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate Dioxide(10%) Kojic Dipalmitate, Tocooherol, Nonfat […]